Το καλάθι είναι άδειο
  Το καλάθι είναι άδειο
Το Κάλάθι σας είναι άδειο, γι'αυτό δεν μπορείτε να συνεχίσετε στο ΤαμείοΤο Καλάθι σας είναι άδειο!